• طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 24 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • طول و عرض منبع: 36*36 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 33 سانتیمتر
 • وزن منبع: 4.9 کیلوگرم
 • قطر لوله ورودی:1 اینچ
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 50 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 الی 16 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • طول و عرض منبع: 38*38 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 75 سانتیمتر
 • وزن منبع: 11.4 کیلوگرم
 • قطر لوله ورودی:1 اینچ
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی