• حداکثر توان گرمایی: 20,640 کیلوکالری بر ساعت
 •  مساحت تحت پوشش تا: 140 مترمربع
 • دارای فن دودکش
 •  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
 •  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
 • فروش فقط در شهر تهران همراه نصب رایگان
 •  حداکثر توان گرمایی: 20640 کیلوکالری بر ساعت
 •  مساحت تحت پوشش تا: 140 مترمربع
 • تک مبدل
 •  سیستم عیب یاب الکترونیکی: ندارد
 •  فن دودکش: ندارد
 •  مساحت تحت پوشش تا: 140 مترمربع
 •   تعداد مبدل حرارتی: 1 مبدل
 •  فن دودکش: دارد
 •  سیستم عیب یاب الکترونیکی: ندارد
 •  نوع سوخت: گاز شهری
 • توان گرمایی: 18916 کیلوکالری بر ساعت
 •  مساحت تحت پوشش تا: 130 مترمربع
 •   تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
 •  سیستم عیب یاب الکترونیکی: ندارد
 •  فن دودکش: دارد
 •   توان گرمایی: 20636 کیلوکالری بر ساعت
 •  مساحت تحت پوشش تا: 140 مترمربع
 •   تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
 •  سیستم عیب یاب الکترونیکی: ندارد
 •  فن دودکش: دارد
 •  نوع سوخت: گاز شهری
 • حداکثر توان گرمایی: 24080 کیلوکالری بر ساعت
 •  مساحت تحت پوشش تا: 160 مترمربع
 •   تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
 •  سیستم عیب یاب الکترونیکی: ندارد
 •  فن دودکش: دارد
 •  حداکثر توان گرمایی: 22,102 کیلوکالری بر ساعت
 •  مساحت تحت پوشش تا: 150 مترمربع
 •  فن دودکش: دارد
 •  تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
 •  سیستم عیب یاب الکترونیکی: ندارد
 • توان گرمایی 20640 متر مکعب بر ساعت
 • تامین آب 30 درجه سانتیگراد: 11.4 لیتر بر دقیقه
 • سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
 • تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
 • فن دودکش: دارد
 • نوع سوخت: گاز شهري
 • دارای سیستم هواگیری خودکار
 • راندمان بالای 90 درصد
 • مجهز به سیستم بای پس خودکار
 • پمپ قوی با هد استاتیک بالا
 •  مساحت تحت پوشش تا: 160 مترمربع
 •  ابعاد : 76.3×45 ×35 سانتی متر
 •  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
 •   تامین آب 30 درجه سانتیگراد: 13.4 لیتر بر دقیقه
 •  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
 •  فن دودکش: ندارد
 • مناسب تا 160 متر مربع
 • راندمان حرارتی 93%
 • سیستم بای پس خودکار
 • سیستم هواگیری خودکار
 • حداکثر توان گرمایی: 20640 کیلوکالری بر ساعت
 •  مساحت تحت پوشش تا: 160 مترمربع
 •  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
 •   تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
 •  فن دودکش: دارد
 • فروش فقط در شهر تهران همراه نصب رایگان