1.  ابعاد: 111*111 و ارتفاع 102 سانتی متر
 2.  برای مساحت تا 150 الی 200 متر مربع (براساس شرایط)
 3. جنس بدنه:پلی پروپلین
 4. برق:تکفاز-220 ولت
 5. مجهز به محافظ جان و اینورتر
 6. هوادهی(متر مکعب در ساعت):12000
 • دستگاه کنترل از راه دور رادیویی با برد بالا.
 • رابط کاربری فوق العاده با کلیدهای لمسی و طراحی مدرن
 • قابلیت تنظیم عملکرد دستگاه به صورت دستی ، خودکار و تایمر
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 1.  ابعاد: 78*78 و ارتفاع 100 سانتی متر
 2.  برای مساحت تا 100 متر مربع (براساس شرایط)
 3. امکان سفارش با ریموت کنترل
 4. جنس بدنه:ورق گالوانیزه با پوشش روی 220
 5. برق:تکفاز-220 ولت
 6. مجهز به  محافظ جان
 •  ابعاد: 87*87 و ارتفاع 115 سانتی متر
 •  برای مساحت تا 130 متر مربع (براساس شرایط)
 • امکان سفارش با ریموت کنترل
 • جنس بدنه:ورق گالوانیزه با پوشش روی 220
 • مجهز به محافظ جان
 • هوادهی(متر مکعب در ساعت):8000
 •  ابعاد: 73*73 و ارتفاع 87 سانتی متر
 •  برای مساحت تا 70 متر مربع (براساس شرایط)
 • امکان سفارش با ریموت کنترل
 • مناسب نصب در تراس یا بالکن
 • جنس بدنه:ورق گالوانیزه با پوشش روی 220
 • مجهز به محافظ جان
 • هوادهی(متر مکعب در ساعت):3800
 •  ابعاد: 73*73 و ارتفاع 87 سانتی متر
 •  برای مساحت تا 80 متر مربع (براساس شرایط)
 • امکان سفارش با ریموت کنترل
 • مجهز به کلید هوشمند ریموت دار و محافظ جان
 • جنس بدنه:ورق گالوانیزه با پوشش روی 220
 • هوادهی(متر مکعب در ساعت):4100
 •  ابعاد: 87*87 و ارتفاع 100 سانتی متر
 •  برای مساحت تا 130 متر مربع (براساس شرایط)
 • امکان سفارش با ریموت کنترل
 • مناسب نصب در تراس و بالکن
 • جنس بدنه:ورق گالوانیزه با پوشش روی 220
 • مجهز محافظ جان
 • هوادهی(متر مکعب در ساعت):6000
 •  ابعاد: 87*87 و ارتفاع 100 سانتی متر
 •  برای مساحت تا 100 متر مربع (براساس شرایط)
 • امکان سفارش با ریموت کنترل
 • جنس بدنه:ورق گالوانیزه با پوشش روی 220
 • مجهز محافظ جان
 • هوادهی(متر مکعب در ساعت):6300
 1.  ابعاد: 87*87 و ارتفاع 115 سانتی متر
 2.  برای مساحت تا 150 متر مربع (براساس شرایط)
 3. امکان سفارش با ریموت کنترل
 4. جنس بدنه:ورق گالوانیزه با پوشش روی 220
 5. مجهز به  محافظ جان
 6. هوادهی(متر مکعب در ساعت):8000
 1.  ابعاد: 111*111 و ارتفاع 102 سانتی متر
 2.  برای مساحت تا 150 الی 200 متر مربع (براساس شرایط)
 3. جنس بدنه:پلی پروپلین
 4. برق:تکفاز-220 ولت
 5. مجهز به محافظ جان و اینورتر
 6. هوادهی(متر مکعب در ساعت):12000
 1.  ابعاد: 111*111 و ارتفاع 102 سانتی متر
 2.  برای مساحت تا 150 الی 200 متر مربع (براساس شرایط)
 3. جنس بدنه:پلی پروپلین
 4. برق:تکفاز-220 ولت
 5. مجهز به  محافظ جان
 6. هوادهی(متر مکعب در ساعت):12000
 1.  ابعاد: 111*111 و ارتفاع 102 سانتی متر
 2.  برای مساحت تا 150 الی 200 متر مربع (براساس شرایط)
 3. جنس بدنه:پلی پروپلین
 4. برق:تکفاز-220 ولت
 5. مجهز به  محافظ جان
 6. هوادهی(متر مکعب در ساعت):12000