• مناسب برای 100 متر مربع
 • موتور کولر  1/2 موتوژن تبریز اصل
 • دارای رتبه انرژی B
 • مجهز به کلید محافظ جان
 • ورق : گالوانیزه سنگین
 • مناسب حداکثر 140 متر مربع
 • موتور کولر : 3/4 موتوژن تبریز اصل
 • مجهز به کلید محافظ جان
 • ورق : گالوانیزه سنگین
 • دارای رتبه انرژی B
 • خنک کنندگی : تا 70 متر مربع
 • تا 30 درصد بازدهی بیشتر
 • موتور کولر : 1/3 موتوژن تبریز اصل
 • دارای رتبه انرژی B
 • مجهز به کلید محافظ جان
 • ورق : گالوانیزه سنگین
 • مناسب 100 متر مربع
 • موتور کولر : 1/2 موتوژن تبریز اصل
 • دارای ریموت کنترل و صفحه کلید لمسی
 • دارای رتبه انرژی B
 • مجهز به کلید محافظ جان
 • ورق : گالوانیزه سنگین
 • خنک کنندگی : تا 100 متر مربع
 • مناسب برای حداکثر تا 140 متر مربع
 • موتور کولر : 3/4 موتوژن تبریز اصل
 • دارای ریموت کنترل و صفحه کلید و ترموستات
 • دارای رتبه انرژی B
 • مجهز به کلید محافظ جان
 • ورق : گالوانیزه سنگین