• مناسب برای حداکثر 75 متر مربع
 • مجهز به کلید محافظ جان RCCB
 • دارای موتور موتوژن کم مصرف CRS
 • رنگ پودری استاتیک ضد UV آفتاب
 • درجه مصرف انرژی : B
 • مناسب برای حداکثر تا 100 متر مربع
 • مجهز به کلید محافظ جان RCCB
 • موتور و پمپ موتوژن اصل تبریز تمام مسی
 • موتور مجهزبه CRS مصرف کم راندمان بالا
 • رنگ پودری استاتیک ضد UV آفتاب
 • درجه مصرف انرژی : B
 • ابعاد 87*87*115
 • مناسب برای حداکثر تا 150 متر مربع
 • پمپ و موتور 3/4 موتوژن تبریز
 • مجهز به کلید محافظ جان RCCB
 • موتور مجهزبه CRS مصرف کم راندمان بالا
 • رنگ پودری استاتیک ضد UV آفتاب