• نوع سوخت:گازوئیل
 •  فضای قابل گرمایش: 2400-2000 مترمکعب
 • صدای کم ، دارای فن آکسیال با راندامان بالا
 • دارای محفظه احتراق استنلس استیل با مشعل اجبارى
 • نوع سوخت:گاز طبیعی/ گاز مایع
 •  فضای قابل گرمایش: 200 مترمکعب
 • صدای کم ، دارای فن آکسیال با راندمان بالا
 • قابلیت نصب بر بروی چهارپایه
 • نوع سوخت:گاز طبیعی/ گاز مایع
 •  فضای قابل گرمایش: 1000 مترمکعب
 • صدای کم ، دارای فن آکسیال با راندمان بالا
 • قابلیت نصب بر بروی چهارپایه
 • نوع سوخت:گاز طبیعی/ گاز مایع
 •  فضای قابل گرمایش: 400 مترمکعب
 • صدای کم ، دارای فن آکسیال با راندامان بالا
 • قابلیت نصب بر بروی چهارپایه
 • صدای کم ، دارای فن آکسیال با راندامان بالا
 • نوع سوخت:گاز طبیعی
 •  فضای قابل گرمایش: 700 مترمکعب
 • قابلیت نصب بر بروی چهارپایه
 • صدای کم ، دارای فن آکسیال با راندامان بالا
 • نوع سوخت:گاز طبیعی
 •  فضای قابل گرمایش: 1200-1000 مترمکعب
 • قابلیت نصب بر بروی چهارپایه
 • نوع سوخت:گاز طبیعی/ گاز مایع
 •  فضای قابل گرمایش: 2400 مترمکعب
 • فن سانتریفیوژ صدای کم ، دارای فن آکسیال با راندمان بالا
 • قابلیت نصب بر بروی چهارپایه
 • صدای کم ، دارای دو عدد فن آکسیال 60 X 60
 •  فضای قابل گرمایش: 3200-3000 مترمکعب
 • کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت سالیانه کمتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی/ گاز مایع