• گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 550
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.65
 • دور موتور : 2200
 • قطر پروانه :14 سانت
 • دارای قاب فلزی
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 120
 • توان موتور (وات) : 44
 • جریان-آمپر : 0.33
 • دور موتور : 2050
 • قطر پروانه: 10 سانت
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 150
 • توان موتور (وات) : 28
 • جریان-آمپر : 0.23
 • دور موتور : 2000
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • توان موتور (وات) : 450
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی: 2/10
 • دور موتور : 820
 • قطر پروانه : 25 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2100
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 300
 • نحوه نصب : سقف- دیوار
 • توان موتور (وات) : 25
 • جریان-آمپر : 0/16
 • دور موتور : 1950
 • قطر پروانه : 15 سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 210
 • نحوه نصب : شیشه- دیوار
 • توان موتور (وات) : 24
 • جریان-آمپر : 0/14
 • دور موتور : 2050
 • قطر پروانه : 15 سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 165
 • نحوه نصب : سقف- دیوار
 • توان موتور (وات) : 23
 • جریان-آمپر : 0/15
 • دور موتور : 2050
 • قطر پروانه : 15 سانت
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2000
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.81
 • شدت صدا: 60 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2100
 • قطر پروانه : 30 سانت
 • اندازه قاب: 40*40 سانتی متر