• ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 140
 • توان موتور (وات) : 52
 • جریان-آمپر : 0.47
 • دور موتور : 2450
 • قطر پروانه: 12 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 450
 • توان موتور (وات) : 60
 • جریان-آمپر : 0.30
 • دور موتور : 2400
 • قطر پروانه :22 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 650
 • توان موتور (وات) : 60
 • جریان-آمپر : 0.30
 • دور موتور : 2400
 • قطر پروانه :22 سانت
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 60
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • قطر پروانه : 22 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 650
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 75
 • نحوه نصب : سقف- دیوار
 • توان موتور (وات) : 15
 • جریان-آمپر : 0/10
 • دور موتور : 2500
 • قطر پروانه : 10 سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 85
 • نحوه نصب : سقف- دیوار
 • توان موتور (وات) : 18
 • جریان-آمپر : 0/11
 • دور موتور : 2300
 • قطر پروانه : 10 سانت
هواکش خانگی لوله ای 10 سانت توربو مدل VPH-10S2S
5
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 55
 • نحوه نصب : سقف- دیوار
 • توان موتور (وات) : 14
 • جریان-آمپر : 0/10
 • دور موتور : 2400
 • قطر پروانه : 10 سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 110
 • نحوه نصب : سقف- دیوار
 • توان موتور (وات) : 15
 • جریان-آمپر : 0/10
 • دور موتور : 2400
 • قطر پروانه : 12 سانت
هواکش خانگی لوله ای 8 سانت توربو مدل VPH-8S2S
5
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 20
 • نحوه نصب : سقف- دیوار
 • توان موتور (وات) : 15
 • جریان-آمپر : 0/09
 • دور موتور : 2530
 • قطر پروانه : 8 سانت
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2000
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.81
 • شدت صدا: 60 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2100
 • قطر پروانه : 30 سانت
 • اندازه قاب: 40*40 سانتی متر