• گارانتی : 18ماه
 • دور موتور : 1320
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2800
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.75
 • وزن : 6.1کیلو گرم
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2800
 • نحوه نصب : سقف
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.75
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1320
 • قطر پروانه : 35سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 310
 • نحوه نصب : سقف- دیوار
 • توان موتور (وات) : 40
 • جریان-آمپر : 0/19
 • دور موتور : 2800
 • قطر پروانه : 15 سانت
 • گارانتی :18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2900
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 160
 • جریان-آمپر : 0.78
 • دور موتور : 1270
 • قطر پروانه : 40سانت
 • وزن : 6کیلوگرم
 • صدا :58دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2700
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 105
 • جریان-آمپر : 0.48
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • قطر پروانه : 45سانت
 • وزن : 8.5کیلوگرم
 • صدا : 54دسی بل