• ولتاژ : تکفاز-220V
 • دارای دمپر اتوماتیک
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 700
 • نحوه نصب : شیشه- دیوار و پنجره
 • توان موتور (وات) : 44
 • جریان-آمپر : 0/21
 • دور موتور : 1200
 • قطر پروانه : 25 سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دارای دمپر اتوماتیک
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 820
 • نحوه نصب : شیشه- دیوار و پنجره
 • توان موتور (وات) : 50
 • جریان-آمپر : 0/25
 • دور موتور : 1170
 • قطر پروانه : 30 سانت
هواکش خانگی دریچه دار 25 سانت لوکس مدل VSL-25C4S
5
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 680
 • نحوه نصب : شیشه- دیوار
 • توان موتور (وات) : 43
 • جریان-آمپر : 0/20
 • دور موتور : 1320
 • قطر پروانه : 25 سانت
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2000
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.81
 • شدت صدا: 60 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2100
 • قطر پروانه : 30 سانت
 • اندازه قاب: 40*40 سانتی متر
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1300
 • توان موتور (وات) : 46
 • جریان-آمپر : 0.24
 • شدت صدا: 52 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 30 سانت
 • اندازه قاب: 40*40 سانتی متر