• ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 21700
 • توان موتور (وات) : 2150
 • جریان-آمپر : 4.10
 • شدت صدا: 81 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1390
 • قطر پروانه : 70 سانت
 • اندازه قاب: 85*85 سانتی متر
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9500
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 400
 • جریان-آمپر : 2.20
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 70سانت
 • وزن : 18/5 کیلوگرم
 • صدا : 79 دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز -380 ولت
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 840
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • قطر پروانه : 70 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 14200
 • صدا : 60 دسی بل
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9500
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 400
 • جریان-آمپر : 1.10
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 70سانت
 • وزن : 17/5 کیلوگرم
 • صدا : 79دسی بل
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • توان موتور (وات) : 1450
 • جریان-آمپر : 3
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 70سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 16500
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 30 کیلو گرم
 • صدا : 83 دسی بل