• جنس پروانه : برنج
 • قدرت: 1.5 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 53 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 6 متر مکعب در ساعت
 • شفت:استیل
 • درجه حفاظت موتور:IP44
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس بدنه : چدن
 • گارانتی 1ساله
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنجی
 • فشار یا هد-متر : 58
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
 • حداکثر دمای سیال:  90درجه سانتیگراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت: 2 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 58 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 7.5 متر مکعب در ساعت
 • شفت:استیل
 • درجه حفاظت موتور:IP44
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : نوریل
 • قدرت: 2 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 58 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 7.5 متر مکعب در ساعت
 • شفت:استیل
 • درجه حفاظت موتور:IP44
 • حداکثر دمای اب:50 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • بیشترین آبدهی:9.6 متر مکعب بر ساعت
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 54 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • قطر لوله ورودی: 1-1/4 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • برق:تک فاز 220 ولت
 • جنس پروانه:  برنج
 • بیشترین ارتفاع آبدهی: 60 متر
 • جنس بدنه: چدن
 • درجه محافظت: IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی: 8 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1/4-1 اینچ
 • قطر لوله خروجی:1 اینچ
 • جنس شفت: استیل
 • حداکثر دمای سیال: 90درجه سانتیگراد
 • برق:تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : برنج
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:55 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 120 لیتر بر دقیقه
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد