•  فضای قابل گرمایش: 380 تا 550 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 32,000 کیلوکالری بر ساعت
 • مجهز به کلید ایمنی قطع سوخت و شیر برقی
 • گرمایش موضعی 360 درجه
 • مناسب برای فضاهایی با تهویه کافی
 •  فضای قابل گرمایش: 500 تا 950 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 50,000 کیلوکالری بر ساعت
 • مجهز به کلید ایمنی قطع سوخت و شیر برقی
 • گرمایش موضعی 360 درجه
 • مناسب برای فضاهایی با تهویه کافی
 •  فضای قابل گرمایش: 500 تا 950 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 50,000 کیلوکالری بر ساعت
 • نوع سوخت:نفتی-گازوئیلی
 • مجهز به کلید ایمنی قطع سوخت و شیر برقی
 • گرمایش موضعی 360 درجه
 • مناسب برای فضاهایی با تهویه کافی
 •  فضای قابل گرمایش: 380 تا 550 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 32,000 کیلوکالری بر ساعت
 • نوع سوخت:نفت-گازوئیل
 • مجهز به کلید ایمنی قطع سوخت و شیر برقی
 • گرمایش موضعی 360 درجه
 • مناسب برای فضاهایی با تهویه کافی
 • مناسب 70 الی 75 متر مربع
 • سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)
 • قابلیت نصب ترموستات محیطی
 • جنس بدنه:گالوانیزه
 • مناسب 80 الی 90 متر مربع
 • سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)
 • قابلیت نصب ترموستات محیطی
 • جنس بدنه:گالوانیزه
 • هوادهی از بغل
 • دارای 60 ماه گارانتی
 • مناسب 120 الی 140 متر مربع
 • سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)
 • قابلیت نصب ترموستات محیطی
 • جنس بدنه:گالوانیزه
 • دارای 60 ماه گارانتی
 •  فضای قابل گرمایش: 100 مترمکعب
 • مجهز به کلید سلکتوری
 • دارای ترموستات حدی
 • دارای برق سه فاز
 •  توان حرارتی: 12900 کیلوکالری بر ساعت
 • مناسب برای محیط های مسکونی، اداری، تجاری، باشگاه و ...
 • مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا
 •  فضای قابل گرمایش: 300 تا 700 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 25,000 کیلوکالری بر ساعت
 • مناسب برای محیط های مسکونی، اداری، تجاری، باشگاه و ...
 • مجهز به فن کم صدای زیلاگ آلمان
 • مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا
 •  فضای قابل گرمایش: 500 تا 900 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 45,000 کیلوکالری بر ساعت
 • مناسب برای محیط های مسکونی، اداری، تجاری، باشگاه و ..
 • مجهز به فن کم صدای دمنده
 •  فضای قابل گرمایش: 500 تا 900 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 45,000 کیلوکالری بر ساعت
 • مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا
 • مناسب برای محیط های مسکونی، اداری، تجاری، باشگاه و ...