• ابعاد:58*58*66
 • مناسب حداکثر 25 متر مربع
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 • هوادهی:1400 متر مکعب در ساعت
 • ابعاد:58*58*66
 • مناسب حداکثر 25 متر مربع
 • کولر آبی با دریچه
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 •  قدرت موتور :1/8hp
 • هوادهی:1400 متر مکعب در ساعت
 • ابعاد:79*69*60
 • مناسب حداکثر 40 متر مربع
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 •  قدرت موتور :1/8hp
 • هوادهی:3200متر مکعب در ساعت
 • ابعاد:58*73*85
 • مناسب 70 متر مربع
 • مجهز به ریموت کنترل رادیویی- ترموستات-کلید لمسی
 • دارای تایمر خواب و کلید دوقطبی
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 •  قدرت موتور :1/3 hp
 • ابعاد:73*73*86
 • مناسب برای تا حداکثر 80 متر مربع
 • مجهز به ریموت کنترل رادیویی- ترموستاتیک-کلید لمسی
 • دارای تایمرخواب-کلید دوقطبی
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 •  قدرت موتور :1/3hp
کولر آبی 4000 ترموستاتیک ایران شرق مدل IS40
5
 • ابعاد:73*73*86
 • سیستم سرمایش:تبخیری
 • مجهز به ریموت کنترل رادیویی- کلید لمسی دیجیتال-تایمر خواب-کلید دوقطبی
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 • برق مصرفی:تک فاز 220 ولت
 •  قدرت موتور :1/3hp
 • هوادهی:4000متر مکعب در ساعت
 • متراژ خنک کنندگی:75 متر مربع
 • امکان پرداخت نقدی در تهران
 • ابعاد:73*73*86
 • مناسب برای حداکثر تا 80 متر مربع
 • مجهز به ریموت کنترل رادیویی-کنترل ترموستاتیک- کلید لمسی
 • دارای تایمر خواب-کلید دوقطبی
 •  قدرت موتور :1/3hp
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • مناسب برای حداکثر تا 85 متر مربع
 • ابعاد:83*83*97
 • مجهز به ریموت کنترل رادیویی- کلید لمسی دیجیتال
 • دارای تایمر خواب-کلید دوقطبی
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 •  قدرت موتور :1/2hp
 • مناسب برای حداکثر تا 85 متر مربع
 • ابعاد:83*83*97
 • مجهز به ریموت کنترل رادیویی-کنترل ترموستاتیک- کلید لمسی
 • دارای تایمر خواب-کلید دوقطبی
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 •  قدرت موتور :1/2hp
 • مناسب برای حداکثر تا 100 متر مربع
 • ابعاد:87*87*102
 • مجهز به ریموت کنترل رادیویی-ترموستاتیک-کلید لمسی دیجیتال
 • دارای تایمر خواب-کلید دوقطبی
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 •  قدرت موتور :1/2hp
 • هوادهی:5500متر مکعب در ساعت
 • مناسب برای حداکثر تا 100 متر مربع
 • ابعاد:87*87*102
 • مجهز به ریموت کنترل رادیویی-کلید لمسی دیجیتال
 • دارای تایمر خواب-کلید دوقطبی
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 •  قدرت موتور :1/2hp
 • ابعاد:87*87*116
 • مناسب حداکثر تا 150 متر مربع
 • مجهز به ریموت کنترل رادیویی-کنترل ترموستاتیک-کلید لمسی دیجیتال
 • دارای تایمر خواب-کلید دوقطبی
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 •  قدرت موتور :3/4hp
 • هوادهی:8000متر مکعب در ساعت