• مناسب حداکر تا 70 متر مربع
 • دارای موتور کولر 1/3 الکتروژن
 • نوع ورق: گالوانیزه
 • دارای فن سانتریفیوژ
 • مجهز به کلید محافط جان
 • مناسب برای حداکثر تا 100 متر مربع
 • دارای موتور کولر 1/2 موتوژن تبریز
 • دارای کلید محافظ جان
 • بيشينه قدرت باد دهي:6630متر مکعب در ساعت
 • دارای فن سانتریفیوژ
 • ابعاد 87*87*116
 • مناسب برای حداکثر تا 130 متر مربع
 • دارای موتور کولر 3/4 موتوژن
 • دارای کلید محافظ جان
 • نوع فن : سانتریفیوژ
 • ظرفیت آبگیری تشتک: 66لیتر
 • مناسب 90 متر مربع
 • قدرت موتور:1/2hp موتوژن
 • دارای سیستم محافظ جان
 • بيشينه قدرت باد دهي:6630 متر مکعب در ساعت
 • ابعاد 87*87*103
 • مناسب حداکثر تا 140 متر مربع
 • قدرت موتور:3/4hp موتوژن
 • دارای سیستم محافظ جان
 • نوع ورق :گالوانیزه
 • بيشينه قدرت باد دهي:7820 متر مکعب در ساعت