ست کنترل آنشی
5
 • ست کنترل آب اتوماتیک – 1.5 اسب بخار
 • دارای گیج فشار
 • ماکزیمم جریان : 10 آمپر / فشار ماکزیمم : 10 بار
 • نوع برق مصرفی: 240-220 ولت
 • کیت الکترونیکی ست کنترل: PC-19
ست کنترل استریم
5
 • ست کنترل آب اتوماتیک – 1.5 اسب بخار
 • ماکزیمم جریان : 10 آمپر / فشار ماکزیمم : 10 بار
 • نوع برق مصرفی: تکفاز 220 ولت
♦دارای عیب یاب دیجیتال ♦حداکثر فشار: 10 بار ♦نوع برق مصرفی: تکفاز 220 ولت    
ست کنترل هاچاسو
5
 • ست کنترل آب اتوماتیک – 1.5 اسب بخار
 • دارای گیج فشار
 • ماکزیمم جریان : 10 آمپر / فشار ماکزیمم : 10 بار
 • نوع برق مصرفی: 240-220 ولت
 • کیت الکترونیکی ست کنترل: PC-41