•  قابلیت نصب بر روی چهار پایه زمینی و دیواری
 •  فضای قابل گرمایش: 900-700 مترمکعب
 • دارای فن آلمانی زیلابگ کم صدا
 •  قابل ارائه با فن تخلیه (اگزوست) همراه با سنسور دود
 • دارای فیوز ایمنی، کنترل ترموستاتیک، شیر کنترل گاز ایتالیایی و مشعل اتمسفریک
 • دارای فن آکسیال دمنده کم صدا جهت پرتاب باد گرم
 • مناسب برای تا 350 متر مربع
 •  قابلیت نصب بر روی چهار پایه زمینی و دیواری
 • قابلیت سفارش تبدیل نوع سوخت مصرفی گاز شهری به گاز مایع
 •  قابل ارائه با فن تخلیه (اگزوست) همراه با سنسور دود
 •  دارای فیوز ایمنی، کنترل ترموستاتیک، شیر کنترل گاز ایتالیایی و مشعل اتمسفریک
 • ایجاد گرمایش در فضاهای 400 تا 700 متر مکعب
 •  دارای فن آکسیال کم صدا جهت پرتاب باد گرم
 •  قابلیت نصب بر روی چهار پایه زمینی و دیواری
 • قابلیت سفارش تبدیل نوع سوخت مصرفی گاز شهری به گاز مایع
 •  دارای فیوز ایمنی، کنترل ترموستاتیک، شیر کنترل گاز ایتالیایی و مشعل اتمسفریک
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • قابل سفارش با سوخت گاز شهری به گاز مایع
 • مناسب برای فضاهایی با متراژ 120 متر مربع
 •  دارای فن آکسیال کم صدا جهت پرتاب باد گرم
 •  دارای فن تخلیه (اگزوست) همراه با سنسور دود
 •  دارای فیوز ایمنی، کنترل ترموستاتیک، شیر کنترل گاز ایتالیایی و مشعل In Sho
 •  گرمایش فضاهایی با متراژ 500 تا 600 متر مکعب
 •  دارای فن آکسیال کم صدا جهت پرتاب باد گرم
 •  کنترل عملکرد آنی دودکش با سنسور فشاv
 • قابلیت سفارش تبدیل نوع سوخت مصرفی گاز شهری به گاز مایع
 •  صدای کارکرد کم با فن کم صدا و مشعل In-Shot
 • فشار گاز mbar (کاز طبیعی/ مایع)28/18
 • فضای قابل گرمایش 700 متر مکعب
 • دارای فن آکسیال کم صدا جهت پرتاب باد گرم
 • کنترل عملکرد آنی دودکش با سنسور فشار
 • قابلیت سفارش تبدیل نوع سوخت مصرفی گاز شهری به گاز مایع
 • صدای کارکرد کم با فن کم صدا و مشعل In-Shot
 • مناسب گرمایش 1200 متر مکعب معادل 400 متر مربع میباشد.
 • مناسب استفاده در گلخانه،مرغداری،به عنوان خشک کن،دامداری و اماکن صنعتی
 • توان حرارتی 60000 کیلوکالی بر ساعت و مصرف سوخت 6 متر مکعب بر ساعت
 • نوع سوخت گاز شهری
 • دارای 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
 • نوع سوخت:گاز مایع
 •  فضای قابل گرمایش: 900-700 مترمکعب
 •  قابلیت نصب بر روی چهار پایه زمینی و دیواری
 •  قابل ارائه با فن تخلیه (اگزوست) همراه با سنسور دود
 • دارای فیوز ایمنی، کنترل ترموستاتیک، شیر کنترل گاز ایتالیایی و مشعل اتمسفریک
 •  گرمایش در فضاهای 700 تا 900 مترمکعب
 • دارای فن آکسیال کم صدا جهت پرتاب باد گرم
 •  قابلیت نصب بر روی چهار پایه زمینی و دیواری
 • قابلیت سفارش تبدیل نوع سوخت مصرفی گاز شهری به گاز مایع
 •  قابل ارائه با فن تخلیه (اگزوست) همراه با سنسور دود
 •  دارای فیوز ایمنی، کنترل ترموستاتیک، شیر کنترل گاز ایتالیایی و مشعل اتمسفریک
 • قابلیت سفارش تبدیل نوع سوخت مصرفی گاز شهری به گاز مایع
 •  دارای فن آکسیال کم صدا جهت پرتاب باد گرم
 •  دارای فیوز ایمنی، کنترل ترموستاتیک، شیر کنترل گاز ایتالیایی
 •  قابلیت نصب بر روی چهار پایه زمینی و دیواری
 • نوع سوخت: گاز مایع
 • دارای فن آکسیال کم صدا (ساخت شرکت EBM آلمان)
 • با فن تخلیه (اگزوست) همراه با سنسور دود
 • مناسب برای فضاهای صنعتی
 •  قابلیت نصب بر روی چهار پایه زمینی و دیواری
 •  دارای فیوز ایمنی، کنترل ترموستاتیک، شیر کنترل گاز ایتالیایی و مشعل اتمسفریک
 •  دارای فن آکسیال کم صدا جهت پرتاب باد گرم
 • مناسب برای فضاهایی با متراژ 150 الی 200 متر مربع
 • با فن تخلیه (اگزوست) همراه با سنسور دود
 •  قابلیت نصب بر روی چهار پایه زمینی و دیواری
 •  دارای فیوز ایمنی و کنترل ترموستاتیک
 • دارای شیر کنترل گاز ایتالیایی و مشعل اتمسفریک