پمپ آب کولر الکتروژن
5
  • تعداد فاز: تک فاز
  • نوع سیال: آب تمیز
  • کاربرد: انتقال مایعات، کولر
  • جنس بدنه پمپ: استیل
پمپ آب کولر موتوژن
5
  • تعداد فاز: تک فاز
  • نوع سیال: آب تمیز
  • کاربرد: انتقال مایعات، کولر
  • جنس بدنه پمپ: استیل