• برای مساحت 50 تا 70 متر مربع(براساس شرایط)
 • قابلیت سرمايش و گرمایش تک فاز
 • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
 •  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری یا اسکرال
 • پرتاب باد تا 15 متر
 • نمودار مصرف انرژی : B
 • قابلیت سرمایش و گرمایش
 • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
 • دارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شست‌وشو
 • نمودار مصرف انرژی : B
 • مناسب محیط های بزرگ و صنعتی
 • قابلیت سرمایش و گرمایش
 • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
 • دارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شست‌وشو
 • مناسب فضاهای بزرگ و صنعتی
 • قابلیت سرمايش و گرمایش سه فاز
 • دارای قابلیت کلد پلاسما (Cold plasma)
 • گرید B
 •  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری یا اسکرال
 • پرتاب باد تا 15 متر
 • برای مساحت 70 تا 95 متر مربع(براساس شرایط)
 • قابلیت سرمايش و گرمایش سه فاز
 • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
 •  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری یا اسکرال
 • پرتاب باد تا 15 متر
 • نمودار مصرف انرژی : B
 • مناسب فضاهای بزرگ و صنعتی
 • قابلیت سرمایش و گرمایش
 • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
 • دارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شست‌وشو
 • برای مساحت 80 تا 110 متر مربع(براساس شرایط)
 • قابلیت سرمايش و گرمایش سه فاز
 • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
 •  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری یا اسکرال
 • پرتاب باد تا 15 متر