•  برای مساحت 15 تا 20 متر مربع (براساس شرایط)
  • قابلیت سرمايش و گرمایش
  • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
  •  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری]
  • شناسه محصول :
    2009577298696