• نمودار مصرف انرژی : B
  • مناسب فضاهای بزرگ و صنعتی
  • قابلیت سرمایش و گرمایش
  • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
  • دارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شست‌وشو
  • برای مساحت 80 تا 110 متر مربع(براساس شرایط)
  • قابلیت سرمايش و گرمایش سه فاز
  • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
  •  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری یا اسکرال
  • پرتاب باد تا 15 متر