رنگ آبی
ابعاد طول*عرض*ارتفاع (میلی‌متر) 730*730*850
ابعاد دریچه 345*350 mm
توان الکتریکی کولر 310W/630W
توان الکتریکی پمپ آب 45W
شدت جریان 1/2 – 1 Amp
ولتاژ/فرکانس 210-240V / 50Hz
وزن خالص       49kg
رنگ آبی
ابعاد طول*عرض*ارتفاع (میلی‌متر) 870*870*1000
ابعاد دریچه 480*490 mm
توان الکتریکی کولر 420W/940W
توان الکتریکی پمپ آب 45W
شدت جریان 4/5 – 2 Amp
ولتاژ/فرکانس 210-240V / 50Hz
وزن خالص 69kg
  • ابعاد طول*عرض*ارتفاع (میلی‌متر): 870*870*1150
  • ابعاد دریچه: 520*545 mm
  • توان الکتریکی کولر: 440W/1050W
  • توان الکتریکی پمپ آب:  45W
  • شدت جریان: 5 – 2/1 Amp
  • ولتاژ/فرکانس: 210-240V / 50Hz
  • وزن خالص: 78kg