• مناسب 70 الی 75 متر مربع
 • سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)
 • قابلیت نصب ترموستات محیطی
 • جنس بدنه:گالوانیزه
 • مناسب 80 الی 90 متر مربع
 • سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)
 • قابلیت نصب ترموستات محیطی
 • جنس بدنه:گالوانیزه
 • هوادهی از بغل
 • دارای 60 ماه گارانتی
 • مناسب 120 الی 140 متر مربع
 • سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)
 • قابلیت نصب ترموستات محیطی
 • جنس بدنه:گالوانیزه
 • دارای 60 ماه گارانتی