• مجهز به ریموت کنترل
  • دارای دو مدل رومیزی و پایه بلند
  • دارای تایمر
رند و سازنده کالا پارس خزر
رنگ سفید
تایمر ندارد
نوع پایه بلند
کنترل از راه دور ندارد
پنکه پایه بلند پارس خزر مدل ۴۰۱۰R
5
برند و سازنده کالا پارس خزر
رنگ سفید
تایمر دارد
نوع پایه بلند
کنترل از راه دور دارد
پنکه پایه بلند پارس خزر مدل R۴۰۷۰
5
برند و سازنده کالا پارس خزر
رنگ خاکستری, سفید
تایمر دارد
نوع پایه بلند
کنترل از راه دور دارد
پنکه دیواری پارس خزر مدل ۷۰۱۰
5
برند و سازنده کالا پارس خزر
رنگ سفید
تایمر دارد
نوع دیواری
کنترل از راه دور ندارد
پنکه دیواری پارس خزر مدل R7020
5
برند و سازنده کالا پارس خزر
رنگ سفید
تایمر دارد
نوع دیواری
کنترل از راه دور دارد
پنکه رومیزی پارس خزر مدل ۳۰۱۰
5
برند و سازنده کالا پارس خزر
رنگ سفید
تایمر ندارد
نوع رومیزی
کنترل از راه دور ندارد
پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA
5
برند و سازنده کالا پارس خزر
تایمر دارد
رنگ سفید, مشکی
نوع رومیزی
کنترل از راه دور دارد