• از انواع کولر آبی سلولزی پرتابل
  • مناسب 50 متر مربع
  • دارای پایه ی چرخ دار
  • هوادهی:3300 متر مکعب در ساعت