•  فضای قابل گرمایش: 300-600 مترمکعب
 • تنظیم اتوماتیک روشن و خاموش دستگاه
 • پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • سنسور جهت کنترل فن
 • قابلیت نصب در ارتفاع
 •  توان حرارتی: 20/000 کالری بر ساعت
 • از انواع هیتر برقی های سه فاز
 •  فضای قابل گرمایش: تا 120 متر مربع
 •  توان حرارتی: 16000 کیلو کالری بر ساعت
 • پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • سنسور جهت کنترل فن
 • تنظیم اتوماتیک روشن خاموش دستگاه
 • قابلیت نصب در ارتفاع
 • مناسب برای متراژ تا 100 متر مربع
 • پوشش رنگ الکترواساتیک
 • مجهز به شیر کنترل
 • سنسور جهت کنترل فن و گاز
 • تنظیم اتوماتیک روشن خاموش دستگاه
 • قابلیت نصب در ارتفاع
 • مناسب برای متراژ تا 150 متر مربع
 • مجهز به شیر کنترل
 • سنسور جهت کنترل فن و گاز
 • تنظیم اتوماتیک روشن خاموش دستگاه
 • قابلیت نصب در ارتفاع
 • مناسب برای متراژ تا 350 متر مربع
 • دارای کابین
 • دارای محفظه ای برای اختفای کوره
 • کاربراتور فن و محافظ دستگاه  از گردو غبار پوشش رنگ الکترواساتیک
 • شیر کنترل گاز ( ترموکوبل)
 • دارای ترموستات محیطی جهت کنترل عملکرد دستگاه