• مناسب برای بخاری 640 انرژی فن آلمان و فن ایران
 • ارتفاع: 1 متر
 • جنس : فلزی
 • گارانتی اصالت فیزیکی کالا
 • دارای قابلیت کاهش ارتفاع
 •  قابلیت جمع شوندگی جهت سهولت حمل و نقل
 •  مناسب برای کلیه هیترهای گازی A650 آذرتهویه
 • مناسب (مدل‌های گاز شهری، گاز مایع و چگالشی) و F920 ,F990
 • قابل استفاده برای هیترهای گازی سایر شرکت‌ها
 • دارای قابلیت کاهش ارتفاع
 • دارای قابلیت جمع شوندگی جهت سهولت حمل و نقل
 • مناسب هیترهای گازشهری و مایع  A618 و A630 آذرتهویه
 • قابل استفاده برای هیترهای گازی سایر شرکت‌ها
 • دارای قابلیت کاهش ارتفاع
 • قابلیت جمع شوندگی جهت سهولت حمل و نقل
 • مناسب برای مدل‌های گاز شهری و گاز مایع 618 آذرتهویه
 • قابل استفاده برای هیترهای گازی سایر شرکت‌ها