• جنس: فولادی
 • تعداد لوله ها:7/12/15 لول
 • ابعاد:ارتفاع 80 و عرض 54 سانتی متر
 • 12 ماه گارانتی تعویض
 • جنس:آلومینیوم
 • ظرفیت حرارتی هر پره:۱۱۵ کیلو کالری در ساعت
 • عرض هر پره:۶ سانت
 • قابلیت: توانایی اضافه کردن پره
 • قابلیت نصب شیرهای ترموستاتیک
 • جنس:آلومینیوم
 • ظرفیت حرارتی هر پره:126 کیلو کالری در ساعت
 • عرض هر پره:۶ سانت
 • قابلیت: توانایی اضافه کردن پره
 • قابلیت نصب شیرهای ترموستاتیک
 • جنس:آلومینیوم
 • ظرفیت حرارتی هر پره:152 کیلو کالری در ساعت
 • عرض هر پره:8 سانت
 • قابلیت: توانایی اضافه کردن پره
 • قابلیت نصب شیرهای ترموستاتیک
 • قابلیت نصب شیرهای ترموستاتیک
 • نوع:پنلی
 • ظرفیت حرارتی پنل:1650 کیلو کالری بر ساعت
 • جنس:فولادی
 • نوع:پنلی
 • ظرفیت حرارتی پنل:1980 کیلو کالری بر ساعت
 • قابلیت نصب شیرهای ترموستاتیک
 • جنس:فولادی
رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری ایران رادیاتور
5
 • نوع:پنلی
 • جنس:فولادی
 • ظرفیت حرارتی پنل:2310 کیلو کالری بر ساعت
 • قابلیت نصب شیرهای ترموستاتیک
 • ظرفیت حرارتی پنل:990 کیلو کالری بر ساعت
 • قابلیت نصب شیرهای ترموستاتیک
 • نوع:پنلی
 • جنس:فولادی
 • ظرفیت حرارتی پنل:1320 کیلو کالری بر ساعت
 • قابلیت نصب شیرهای ترموستاتیک
 • نوع:پنلی
 • جنس:فولادی
لوازم نصب پکیج
5
 •  يك عدد شير ورودى آب سرد سايز 1/2
 • دو عدد شير  رفت و برگشت آبِ شوفاژ سايز 3/4
 •  دو عدد شلنگ رفت و برگشت آبِ رادياتور
 •  دو عدد شلنگ آبِ سرد و گرم
 •  يك دستگاه سختى گير مغناطيسى