• برق:سه فاز 380 ولت
 • قدرت: 7/5 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:24/5 متر
 • جنس پروانه : چدن
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 60 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 4 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:45+ درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • قدرت: 7/5 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:23 متر
 • جنس پروانه : چدن
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 113 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 4 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:45+ درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • قدرت: 7/5 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:44 متر
 • جنس پروانه : چدن
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 135 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 4 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:45+ درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • قدرت: 7/5 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:28/4 متر
 • جنس پروانه : چدن
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 80 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 4 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:45+ درجه سانتی گراد