فروش کولر آبی سلولزی

سیم پیچی پمپ صنعتی

نحوۀ بررسی سیم پیچی پمپ صنعتی

پمپ چیست؟

سیم پیچی پمپ صنعتی :پمپ یک وسیله مکانیکی است که برای انتقال گاز یا برداشت آب از سطح فشار پایین به فشار قوی در یک خط لوله به کار می رود. یکی از انواع پمپ ها، پمپ صنعتی است که در مقیاس مختلف طراحی می شود. سیم پیچی پمپ صنعتی، یکی از بخش های مهم این دستگاه می باشد که از طریق آن، جریان انرژی را از مکانیکی به حرکتی تغییر می دهد. از پمپ ها می توان در فرآیندهایی که به نیروی هیدرولیکی بالایی احتیاج دارند استفاده کرد. پمپ ها را می توان در تجهیزات سنگین نیز به کار برد. در این تجهیزات مکش کم و فشار تخلیه به صورت زیاد اتفاق می افتد. قسمت مکش پمپ به دلیل نیروی کم، مایع را از عمق خاصی تا زمان رسیدن به ارتفاع مطلوب جمع آوری می کند، در حالی که آن را در قسمت خروجی پمپ با نیروی زیاد، تخلیه می کند. منابع تامین انرژی پمپ ها عمدتاً عبارتند از نیروی باد، نیروی دست، برق و موتور.

وظیفۀ اصلی پمپ

وظیفۀ اصلی یک پمپ صنعتی این است که فشار سیال را تقویت کند تا قدرت محرک لازم جهت جریان یافتن فراهم شود. معمولاً پمپ تأمین فیلتر فشار، که دارای حرکتی دایره ای است از نوع گریز از مرکز است و اصل کار این است که سیال در طی چرخش پروانه به پمپ وارد شود. از پمپ برای انتقال مایعات به کمک نیروی هوا استفاده می شود. هوا به عنوان یک عنصر محرک عمل کرده که با حرکت خود یک خلاء جزئی ایجاد می کند و سبب حرکت آب می شود. به طور کلی، پمپ ها با موتورهای برقی فعال می شوند که کمپرسور را هدایت می کنند. سایر پمپ هایی که برای مقاصد غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند، نمونه هایی هستند که به طور خاص برای مصارف پزشکی، علمی یا خانگی طراحی شده اند، اگرچه بسیاری از مکانیسم های اصلی پمپاژ در انواع پمپ ها یکسان است.


حتما مقاله جامع سیم پیچی موتور تک فاز را مطالعه کنید.


بررسی سیم پیچی پمپهای صنعتی

در اغلب موارد، سیم پیچی پمپ صنعتی دارای سه مجموعه سیم پیچ است: دو مجموعه سیم پیچ اصلی که در حین کار موتور درگیر هستند و یک سیم پیچی خازنی سوم که گشتاور اضافی، در هنگام راه اندازی اولیه را در موتور ایجاد می کند. این راهنما به شما نشان می دهد که چگونه می توانید مقاومت در سیم پیچی پمپ صنعتی را تست کنید تا متوجه شوید آیا مقاومت سیم، دلیل خرابی پمپ است یا علت دیگری در میان است.

چنانچه به نظر می رسد پمپ به هیچ وجه کار نمی کند، اتصالات الکتریکی را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که پمپ به طور صحیح وصل شده است و مدار شکن را بررسی کنید. اگر پمپ شما به برق متصل است، به قطع کننده مدار اتصال به زمین توجه ویژه ای داشته باشید، زیرا ممکن است برق را قطع کرده باشد. دکمه تنظیم مجدد را روی GFCI فشار دهید. اگر منبع برق سالم باشد، احتمال آن وجود دارد که پمپ شما به تعویض نیاز داشته باشد.

گام اول (بررسی مشکل)

موتور پمپ شما پس از اتصال به برق نمی چرخد اما شافت آزادانه می چرخد. مشکل چیست؟ یک موتور دارای چندین مؤلفه الکتریکی است که ممکن است هریک دچار اختلال شده باشند: و سیم پیچی پمپ صنعتی، خازن راه انداز، محافظ اضافه بار، ترمینال برق، سیم های آویزان. این راهنما نحوۀ آزمایش سیم پیچی پمپ برای پیشگیری از مشکلات بعدی را نشان می دهد.

گام دوم (تنظیم مولتی متر)

یکی از اولین اقدامات شما تنظیم مولتی متر در پایین ترین مقاومت (R) است.

گام سوم (قطع منبع انرژی)

قبل از باز کردن در پمپ، اطمینان حاصل کنید که منبع انرژی قطع است. احتمالاً شما با 240 ولت برق سرو کار خواهید داشت. پس مراقب باشید؛ اگر با برق آشنایی ندارید، از یک برقکار کمک بگیرید. برای اطمینان بیشتر، برق را با استفاده از قطع کننده مدار پمپ قطع کنید.

گام چهارم (حذف پوشش الکتریکی)

دو پیچی که درپوش را روی قسمت پمپ موتور نگه می دارد، شل کنید. برای مشاهدۀاتصال کانکتور، درپوش را بردارید.


میتوانید مقاله سیم پیچی موتور دالاندر را هم مطالعه کنید.


گام پنجم ( اتصال کوتاه کردن خازن)

خازن های پمپ، بار الکتریکی را ذخیره می کنند که این مسئله می تواند به شما حتی در هنگام خاموش بودن پمپ، شوک الکتریکی وارد کند. پس قبل از خارج کردن خازن، با قرار دادن یک پیچ گوشتی عایق بندی شده در قسمت های اصلی خازن، این انرژی را تخلیه کنید. احتياط: برخی مواقع خازن ها هنگام اتصال كوتاه شدن منفجر شده اند. برای محافظت بیشتر از خود، از محافظ چشم و پارچه ای روی خازن، قبل از اتصال کوتاه کردن خازن استفاده کنید.

گام ششم (دیاگرام سیم کشی)

این تصویر موقعیت مدارهای سیم پیچی را که اندازه گیری می کنید نشان می دهد. سه مجموعه سیم پیچی پمپ صنعتی وجود دارد: سیم پیچ اصلی به دو مجموعه تقسیم می شود که در کادر سبز نشان داده شده است. سیم پیچی خازن راه انداز کمکی در کادر قرمز نشان داده شده است. سیم پیچ خازن راه انداز، در هنگام راه اندازی اولیه موتور، گشتاور اضافی را برای کمک به سیستم فراهم می کند. به طور کلی، شما 4 بار عمل اندازه گیری را انجام خواهید داد. شما مجموعه مقاومت سیم پیچ های اصلی و دیگر سیم پیچ ها را مقایسه می کنید، سپس مقاومت مجموعۀ سیم پیچی های اصلی را به علاوۀ سیم پیچ های راه انداز با مجموعۀ دیگری از سیم پیچ های اصلی و سیم پیچ های راه انداز مقایسه خواهید کرد. نقاط اندازه گیری توسط دایره های آبی مشخص می شوند. آنها عبارتند از: ترمینال برق L2، ترمینال برق A، سیم زرد متصل به ترمینال 3 در محافظ اضافه بار و انتهای سیم قرمز که به سوئیچ می رود. برای این اندازه گیری ها، سیم قرمز به سوئیچ برای شبیه سازی و باز کردن سوئیچ باید جدا شود.

گام هفتم (سیم پیچی پمپ صنعتی)

تصویر، چیدمان فیزیکی مدارهای سیم پیچی را نشان می دهد. برخی از مؤلفه ها برای نمایش بهتر سیم پیچی پمپ صنعتی منتقل شده اند. چهار نقطۀ اندازه گیری مشخص شده در بالا نیز در این تصویر با دایره های آبی برجسته شده است.

گام هشتم (حذف سیم قرمز)

با یک جفت انبردست دم باریک، سیم قرمز را از سوئیچ جدا کنید. سوئیچ معمولاً هنگام خاموش بودن موتور بسته می شود. وقتی می خواهید این بخش از اندازه گیری ها را انجام دهید، یک سوئیچ باز را شبیه سازی کنید.

گام نهم (L2 و A)

برای آزمایش سیم پیچی های اصلی پایین، پروب های مولتی متر را روی L2 و A در ترمینال برق قرار دهید. اعداد خوانده شده را ثبت کنید.

گام دهم (سیم پیچی پایین)

این تصویر، بخشی از مدار الکتریکی را که در این اندازه گیری از آن استفاده می شود – بین L2 و A – نشان می دهد.

گام یازدهم ( A به سیم زرد)

برای آزمایش سیم پیچی های اصلی فوقانی، پروب های مولتی متر را روی A در ترمینال برق و روی انتهای سیم زرد وصل شده به ترمینال 3 محافظ اضافه بار قرار دهید و سپس اعداد خوانده شده را ثبت کنید.

گام دوازدهم (سیم پیچی فوقانی)

این تصویر، بخشی از مدار الکتریکی را که در اندازه گیری بالا درج شده است در بین A و سیم زرد نشان می دهد.

گام سیزدهم (مقایسه قرائت ها)

خواندن مطالب فوق را برای جفت سیم پیچی های اصلی بالا و سیم پیچ های اصلی پایین مقایسه کنید. این اعداد باید یکسان باشند. اگر اینگونه نباشد، احتمالاً شما به تعویض موتور نیاز دارید.

گام چهاردهم (زرد به قرمز )

برای آزمایش سیم پیچی های اصلی فوقانی از جمله سیم پیچ خازن های راه انداز، پروب های مولتی متر را روی انتهای سیم قرمز و بر روی انتهای سیم زرد وصل شده به ترمینال 3 محافظ اضافه بار قرار دهید. اعداد خوانده شده را ثبت کنید.

گام پانزدهم (سیم پیچی راه انداز، سیم پیچی فوقانی )

این تصویر، بخشی از مدار الکتریکی را که در اندازه گیری فوق قرار دارد – بین قرمز و زرد – نشان می دهد.

گام شانزدهم (L2 به قرمز – زرد به قرمز)

برای آزمایش سیم پیچ های اصلی پایین از جمله سیم پیچ خازن های راه انداز، پروب های کنتور را روی انتهای سرب قرمز و L2 را روی ترمینال برق قرار دهید.

گام هفدهم(سیم پیچی پایین، سیم پیچی راه انداز)

این تصویر، بخشی از مدار الکتریکی را که در اندازه گیری فوق قرار دارد بین L2 و قرمز نشان می دهد.


میتوانید مقاله سیم بندی موتور سه فاز را هم مطالعه کنید.


گام هجدهم (مقایسه قرائت ها)

اعداد فوق را برای سیم پیچی اصلی فوقانی به علاوۀ سیم پیچ های راه انداز و سیم پیچ اصلی پایین به علاوۀ سیم پیچ های راه انداز مقایسه کنید. این اعداد باید یکسان باشند. اگر چنین نبود، احتمالاً نیاز است سیم پیچی پمپ صنعتی عوض شود.

منبع

https://www.thespruce.com/guide-to-sump-pump-repair-1398053

http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-pump-and-motor/

دیدگاهتان را بنویسید