• گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1350
 • قطر پروانه : 30سانت
 • توان موتور (وات) : 120
 • جریان-آمپر : 0.60
 • وزن : 5/50کیلوگرم
 • صدا : 58دسی بل
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2100
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
 • نحوه نصب : سقف
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.40
 • صدا : 59 دسی بل
 • وزن : 5/5 کیلوگرم
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 78
 • جریان-آمپر : 0.40
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 940
 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • وزن : 5/5کیلو گرم
 • صدا : 50 دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2200
 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2000
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 140
 • جریان-آمپر : 0.65
 • وزن : 4 کیلوگرم
 • صدا : 60 دسی بل
 • گارانتی: 18ماهه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • توان موتور (وات) : 92
 • جریان-آمپر : 0.55
 • دور موتور : 1420
 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1400
 • نحوه نصب : سقف
 • وزن : 5.5 کیلو گرم
 • صدا : 52دسی بل
 • گارانتی : 18 ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 96
 • جریان-آمپر : 0.40
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1450
 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1420
 • وزن : 5.5 کیلو گرم
 • صدا : 52 دسی بل
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 140
 • جریان-آمپر :0.70
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2500
 • قطر پروانه : 30سانت
 • وزن : 6/5 کیلوگرم
 • صدا : 63 دسی بل
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 115
 • جریان-آمپر : 0.55
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 30سانت
 • وزن : 6/5کیلوگرم
 • صدا : 53 دسی بل
هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-30C2S
5
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1950
 • توان موتور (وات) : 82
 • جریان-آمپر : 0.43
 • شدت صدا: 53 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1430
 • قطر پروانه : 35 سانت
 • اندازه قاب: 45*45 سانتی متر