• گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 550
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.65
 • دور موتور : 2200
 • قطر پروانه :14 سانت
 • دارای قاب پلاستیکی
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 550
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.65
 • دور موتور : 2200
 • قطر پروانه :14 سانت
 • دارای قاب فلزی
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 120
 • توان موتور (وات) : 44
 • جریان-آمپر : 0.33
 • دور موتور : 2050
 • قطر پروانه: 10 سانت
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 140
 • توان موتور (وات) : 52
 • جریان-آمپر : 0.47
 • دور موتور : 2450
 • قطر پروانه: 12 سانت
5
 • جنس پروانه فن : آلومینیوم
 • جنس بدنه فن : فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • درجه حفاظت فن : IP54
 • کلاس عایق بندی موتور : F
 • نوع عملکرد موتور : دائم کار
 • کاربرد فن : نصب در هواسازها و سیستم های تهویه مطبوع
5
 • جنس پروانه فن : آلومینیوم
 • جنس بدنه فن : فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • درجه حفاظت فن : IP54
 • کلاس عایق بندی موتور : F
 • نوع عملکرد موتور : دائم کار
 • کاربرد فن : نصب در هواسازها و سیستم های تهویه مطبوع
5
 • جنس پروانه فن : آلومینیوم
 • جنس بدنه فن : فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • درجه حفاظت فن : IP54
 • کلاس عایق بندی موتور : F
 • نوع عملکرد موتور : دائم کار
 • کاربرد فن : نصب در هواسازها و سیستم های تهویه مطبوع
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 350
 • توان موتور (وات) : 30
 • جریان-آمپر : 0/25
 • دور موتور : 2200
 • قطر پروانه : 20 سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 500
 • توان موتور (وات) : 44
 • جریان-آمپر : 0/38
 • دور موتور : 2250
 • قطر پروانه : 25 سانت
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • توان موتور (وات) : 580
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 50 سانت
 • اندازه قاب: 60*60 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 18500
 • توان موتور (وات) : 1950
 • جریان-آمپر : 3.80
 • شدت صدا: 78 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 63سانت
 • اندازه قاب: 80*80 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :12100
 • توان موتور (وات) : 680
 • جریان-آمپر : 1.60
 • شدت صدا: 70 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 63سانت
 • اندازه قاب: 80*80 سانتی متر