• گارانتی : 18ماه
 • دور موتور : 1320
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2800
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.75
 • وزن : 6.1کیلو گرم
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • نحوه نصب : دیوار-سقف
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.44
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1360
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
 • وزن : 6 کیلوگرم
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 105
 • دور موتور : 920
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2050
 • جریان-آمپر : 0.48
 • وزن : 6.1کیلوگرم
 • صدا : 53دسی بل
 • گارانتی : 18 ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • توان موتور (وات) : 120
 • جریان-آمپر : 0.65
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2600
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 5.7 کیلو گرم
 • صدا : 57 دسی بل
 • گارانتی : 18 ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 130
 • جریان-آمپر : 0.45
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1420
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2650
 • وزن : 5.5کیلو گرم
 • صدا : 52دسی بل
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 165
 • جریان-آمپر : 0.82
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • قطر پروانه : 35سانت
 • وزن : 6/8 کیلو گرم
 • صدا : 65دسی بل
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2100
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 140
 • جریان-آمپر : 0.65
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 35سانت
 • وزن : 6/8کیلو گرم
 • صدا : 59 دسی بل
هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-30C2S
5
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2600
 • توان موتور (وات) : 115
 • جریان-آمپر : 0.57
 • شدت صدا: 54 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1300
 • قطر پروانه : 40 سانت
 • اندازه قاب: 50*50 سانتی متر