• ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • توان موتور (وات) : 580
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 50 سانت
 • اندازه قاب: 60*60 سانتی متر
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4300
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.83
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1220
 • قطر پروانه : 50سانت
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 215
 • جریان-آمپر : 0.62
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1300
 • قطر پروانه : 50سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4700
 • ولتاژ : تک فاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5700
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 360
 • جریان-آمپر : 1.80
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1270
 • قطر پروانه : 50سانت
 • وزن : 9/2 کیلوگرم
 • صدا : 71دسی بل
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5900
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 320
 • جریان-آمپر : 0.75
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1300
 • قطر پروانه : 50سانت
 • وزن : 9/2 کیلوگرم
 • صدا : 72 دسی بل
 • گارانتی : 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5900
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 310
 • جریان-آمپر : 1.50
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1320
 • قطر پروانه : 50سانت
 • وزن : 11کیلو گرم
 • صدا : 70دسی بل
 • گارانتی : 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 295
 • جریان-آمپر : 0.65
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1350
 • قطر پروانه : 50سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6000
 • وزن : 11کیلوگرم
 • صدا : 69دسی بل
 • گارانتی : 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 120
 • جریان-آمپر : 0.55
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • قطر پروانه : 50سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4100
 • وزن : 11کیلوگرم
 • صدا : 62 دسی بل
 • گارانتی : 18 ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7600
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 560
 • جریان-آمپر : 2.80
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1270
 • قطر پروانه : 50سانت
 • وزن :16.5کیلو کرم
 • صدا : 69 دسی بل
 • گارانتی : 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • توان موتور (وات) : 620
 • جریان-آمپر : 1.30
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 50سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7800
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 16.5کیلو گرم
 • صدا : 71 دسی بل