• ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7300
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 300
 • جریان-آمپر : 1.60
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1270
 • قطر پروانه : 60سانت
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 315
 • جریان-آمپر : 0.95
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1260
 • قطر پروانه : 60سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8200
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8500
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 380
 • جریان-آمپر : 2
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 60سانت
 • وزن : 15/5 کیلوگرم
 • صدا : 76 دسی بل
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8500
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 390
 • جریان-آمپر : 1
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 60سانت
 • وزن : 15/5 کیلوگرم
 • صدا : 76 دسی بل
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10000
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 690
 • جریان-آمپر : 3.40
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1300
 • قطر پروانه : 60سانت
 • وزن : 17/7 کیلوگرم
 • صدا : 73دسی بل
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S
5
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10800
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 680
 • جریان-آمپر : 1.40
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 60سانت
 • وزن : 17/7 کیلوگرم
 • صدا : 75دسی بل
 • گارانتی : 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • توان موتور (وات) : 600
 • جریان-آمپر : 2.80
 • دور موتور : 1360
 • قطر پروانه : 60سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9000
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 19کیلوگرم
 • صدا : 70 دسی بل
هواکش 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L
5
 • گارانتی : 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • توان موتور (وات) : 620
 • جریان-آمپر : 1.40
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 60سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9600
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 19کیلوگرم
 • صدا : 70دسی بل