• ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 18500
 • توان موتور (وات) : 1950
 • جریان-آمپر : 3.80
 • شدت صدا: 78 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 63سانت
 • اندازه قاب: 80*80 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :12100
 • توان موتور (وات) : 680
 • جریان-آمپر : 1.60
 • شدت صدا: 70 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 63سانت
 • اندازه قاب: 80*80 سانتی متر
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز -380 ولت
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 550
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1390
 • قطر پروانه : 63 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10200
 • وزن : 33 کیلوگرم
 • صدا : 60 دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز -380 ولت
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 560
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • قطر پروانه : 63 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 16000
 • وزن : 33 کیلوگرم
 • صدا : 60 دسی بل
 • گارانتی : 18ماهه موتوژن
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 540
 • جریان-آمپر : 2.70
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 63سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9800
 • وزن : 21.5 کیلوگرم
 • صدا : 70دسی بل
 • گارانتی : 18 ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10200
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 550
 • جریان-آمپر : 1.25
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1420
 • قطر پروانه : 63سانت
 • وزن :21.5 کیلوگرم
 • صدا :72 دسی بل
 • گارانتی : 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 1.25
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 63سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7000
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 21.5 کیلو گرم
 • صدا : 60دسی بل