• جنس بدنه : چدن
 • گارانتی 1ساله
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنجی
 • فشار یا هد-متر : 58
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
 • حداکثر دمای سیال:  90درجه سانتیگراد
 • برق:سه فاز
 • جنس پروانه : نوریل
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 64 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 9 متر مکعب در ساعت
 • شفت:استیل
 • درجه حفاظت موتور:IP44
 • حداکثر دمای اب:50 درجه سانتی گراد
 • برق: سه فاز
 • جنس پروانه : برنج
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 64 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 9 متر مکعب در ساعت
 • شفت:استیل
 • درجه حفاظت موتور:IP44
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه : برن
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 61 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • بیشترین آبدهی: 6.6 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: حدود1/4*1اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل
 • برق:تک فاز 220 ولت
 • جنس پروانه:  برنج
 • بیشترین ارتفاع آبدهی: 60 متر
 • جنس بدنه: چدن
 • درجه محافظت: IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی: 8 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1/4-1 اینچ
 • قطر لوله خروجی:1 اینچ
 • جنس شفت: استیل
 • حداکثر دمای سیال: 90درجه سانتیگراد