• سیم پیچی 100 درصد مس
 • گارانتی 18 ماهه
 • قدرت 1/3 اسب
 • ولتاژ:220ولت
 • سرعت: 2دور
 • جنس پروانه : استیل
 • قدرت: 1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:36 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 5.4 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:80 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : استیل
 • قدرت: 1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:52 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 9 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:80 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنز
 • قدرت: 1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:50 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 3 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:60 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : استیل
 • قدرت: 2 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:58 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 6 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • شفت: استیل
 • حداکثر دمای اب:80 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنز
 • قدرت: نیم اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:35 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 2.1 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:60 درجه سانتی گراد
 • سیم پیچی 100 درصد مس
 • گارانتی 18 ماهه
 • قدرت 1/2 اسب
 • ولتاژ:220ولت
 • سرعت:2دور
 • سیم پیچی 100 درصد مس
 • گارانتی 18 ماهه
 • قدرت3/4 اسب
 • ولتاژ:220ولت
 • سرعت:2دور
 • خازن : دارد