• رده انرژی:E
 • مجهز به گاورنر و ترموکوبل و سیستم ODS
 •  حداکثر ظرفیت گرمادهی:5700 کیلو کالری
 • نوع سوخت:گاز شهری
 • نیاز به دودکش:بله
 • ابعاد 89*38*80
 • وزن:31 کیلوگرم
 • رده انرژی:E
 • مجهز به گاورنر و ترموکوبل و سیستم ODS
 • حداکثر ظرفیت گرمادهی:8000 کیلو کالری
 • نوع سوخت:گاز شهری
 • نیاز به دودکش:بله
 • ابعاد 93*38*89
 • وزن 39
 • رده انرژی:E
 • مجهز به گاورنر و ترموکوبل
 • حداکثر ظرفیت گرمادهی:8000 کیلو کالری
 • نوع سوخت:گاز شهری
 • نیاز به دودکش:بله
 • ابعاد 74*28*60
 • وزن:28 کیلوگرم
 • رده انرژی:E
 • حداکثر ظرفیت گرمادهی:8000 کیلو کالری
 • مجهز به گاورنر و ترموکوپل
 • نوع سوخت:گاز شهری
 • نیاز به دودکش:بله
 • ابعاد 102*44*102
 • وزن 32 کیلوگرم
 • رده انرژی:E
 • مجهز به گاورنل و ترموکوبل
 • حداکثر ظرفیت گرمادهی:3700 کیلو کالری
 • نوع سوخت:گاز شهری
 • نیاز به دودکش:بله
 • ابعاد 50*30*70
 • وزن:10 کیلوگرم
 • رده انرژی:F
 • مجهز به گاورنر و ترموکوبل و سیستم ODS
 • حداکثر ظرفیت گرمادهی:4000 کیلو کالری
 • نوع سوخت:گاز شهری
 • نیاز به دودکش:بله
 • ابعاد 69*32*55
 • وزن:17 کیلوگرم
 • مناسب برای حداکثر 75 متر مربع
 • مجهز به کلید محافظ جان RCCB
 • دارای موتور موتوژن کم مصرف CRS
 • رنگ پودری استاتیک ضد UV آفتاب
 • درجه مصرف انرژی : B
 • مناسب برای حداکثر تا 100 متر مربع
 • مجهز به کلید محافظ جان RCCB
 • موتور و پمپ موتوژن اصل تبریز تمام مسی
 • موتور مجهزبه CRS مصرف کم راندمان بالا
 • رنگ پودری استاتیک ضد UV آفتاب
 • درجه مصرف انرژی : B
 • ابعاد 87*87*115
 • مناسب برای حداکثر تا 150 متر مربع
 • پمپ و موتور 3/4 موتوژن تبریز
 • مجهز به کلید محافظ جان RCCB
 • موتور مجهزبه CRS مصرف کم راندمان بالا
 • رنگ پودری استاتیک ضد UV آفتاب