• خنک کنندگی تا 25 متر مربع
 • دارای موتور موتوژن و الکترو پمپ موتوژن
 • مجهز به کلید دو قطبی
 • استفاده از رنگ پودری الکترو استاتیک و مقاوم در برابر آفتاب
 • قابلیت بیشترین حجم آبگیری و کمترین لرزش و صدا
 • مناسب حداکثر تا 70 متر مربع
 • دارای پمپ و الکتروموتور موتوژن
 • دارای ورق گالوانیزه سنگین
 • مجهز به کلید محافظ جان
 • مناسب برای 85 متر مربع
 • دارای موتور موتوژن و الکترو پمپ موتوژن
 • مجهز به کلید دو قطبی
 • استفاده از رنگ پودری الکترو استاتیک و مقاوم در برابر آفتاب
 • قابلیت بیشترین حجم آبگیری و کمترین لرزش و صدا
 • مناسب برای حداکثر تا 100 متر مربع
 • پمپ آب و الکترو موتور : موتوژن تبریز
 • ورق : گالوانیزه سنگین
 • موتور کولر 1/2
 • دارای کلید محافظ جان
 • مناسب 120 متر مربع
 • مدل بالکنی
 • پمپ آب و الکترو موتور : موتوژن تبریز
 • دارای کلید محافظ جان
 • ورق : گالوانیزه سنگین
 • ابعاذ 87*87*115
 • مناسب حداکثر تا 140 متر مربع
 • دارای موتور کولر 3/4 موتوژن تبریز
 • ورق : گالوانیزه سنگین
 • دارای  کلید محافظ جان